Nagatcho/Akasaka Superguide

Name: Nagatcho + Akasaka Kind: Town/City Location: 35°40’33.86″ N 139°44’36.21″ E Stations: Nagatcho, Tameike-sanno Station, Akasaka-mitsuke Station, Yurakucho, Hanzomon, Namboku, Ginza Lines Free Wifi: Yes…

Toranomon Superguide Part 2

©2020 tenmintokyo.com Name: Toranomon Kind: Town Where: 1-chome, 23-1~4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo Location: 35°39’55.04″ N 139°44’46.09″ E Station: Toranomon Sta. on the Metro Ginza Line…