Mitsukoshimae + Nihonbashi Superguide

Name: Mitsukoshimae Kind: Town Location: 35°41’22.49″ N 139°46’10.71″ E Station: Mitsukoshimae, Ginza (G12) or Hanzomon (Z09) Line on Toyko Metro Subway Free Wifi: Yes Our…

SEIKO Museum Ginza

©2019-2020 tenmintokyo.com Name: Seiko Museum Ginza Kind: Museum Location: 35°40’19.38″ N 139°45’51.25″ E Address: 4-3-13 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Station: Ginza Station, Marunouchi Line (M16)…

Toranomon Superguide Part 1

Name: Toranomon Kind: City/Town Where: 1-chome, 23-1~4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo Location: 35°39’55.04″ N 139°44’46.09″ E Station: Toranomon Sta. on the Metro Ginza Line Our Rating:…

Toranomon Superguide Part 2

©2020 tenmintokyo.com Name: Toranomon Kind: Town Where: 1-chome, 23-1~4, Toranomon, Minato-ku, Tokyo Location: 35°39’55.04″ N 139°44’46.09″ E Station: Toranomon Sta. on the Metro Ginza Line…