Hailey’5cafe

Name: Hailey’5Cafe Kind: Internet Cafe Station: Ikebukuro Station Location: Ikebukuro around 35°43’55.23″ N 139°42’49.93″ E Address: 1-40-2 Ikebukurohata Bld.5.6.7F, Ikebukuro , Toshima-ku, Tokyo, 170-0014, Japan…

Ikebukuro Superguide

Name: Ikebukuro Kind: Town Free Wifi: Yes Location: 35°44’05.39″ N 139°42’27.83″ E Station: JR Ikebukuro Station, Seibu Ikebukuro Line, Marunouchi Line, Yurakucho Line, Fukutoshin Line…

Narita Airport + Narita City Superguide

Name: Narita City Kind: Town Location: 35°46’35.97″ N 140°19’07.47″ E Station: JR Narita or Keisei Narita Sta. Updated 9/25/2020! ©2019-2020 tenmintokyo.com If you’re flying to…